Këshillim Financiar

Qasja jonë inovative në tregun e shërbimeve financiare ofron një mjedis transparent dhe të sigurtë për individë dhe institucione

Lexo më shumë

Mundësi Likuiditeti

Rrjeti ynë institucional, me partnerë kombëtarë dhe ndërkombëtarë, garanton akses në një gamë të gjerë instrumentësh dhe në burime likuiditeti

Të Ardhura Fikse

Të ardhura fikse bazuar mbi strategji aktive ose pasive për ofruesit e likuiditetit dhe administratorët e fondeve

Platinium Investment Sh.p.k. ofron mundësi investimesh alternative për tregun shqiptar. Selia jonë ndodhet në Tiranë dhe operojmë nën licensën e Bankës së Shqipërisë që në vitin 2012 duke ofruar një platformë shërbimesh inovative për investitorë të kualifikuar.

Platinium Investment përpiqet të kujdeset për klientelën në mënyrën më të mirë të mundshme. Oferta jonë bazohet në trajnime dhe edukim të vazhdueshëm si për ekipin tonë, ashtu edhe për klientët tanë. Risitë që sjellim në tregun e shërbimeve financiare ofrojnë një mjedis transparent dhe të sigurtë për individë dhe institucione.

Përfaqësojmë një ekip të kualifikuar e të besueshëm, të cilët angazhohen në plotësimin e objektivave të klientëve në përputhje me kërkesat rregullatore dhe standarde të larta etike. Inkurajomë idetë inovative dhe krijimtarinë profesionale duke investuar në zhvillimin e ekipit tonë.

~

Licensa

Licensa Nr. 25, datë 26.06.2012, Banka e Shqipërisë

Valuta & CFD

Akses në një gamë të gjerë instrumentësh dhe në burime likuiditeti

1

Levë Financiare

Investim në marzh sipas profilit të klientit dhe tolerancës ndaj rrezikut

+

Akses në Kohë Reale

Akses direkt në tregje ndërkombëtare

Siguria e Fondeve

Zgjidhje të personalizuara për të siguruar fondet e klientëve dhe ato të kompanisë

Menaxhimi i Rrezikut

Strategji për investitorë dhe tregtarë me qëllim zvogëlimin ose shmangien e humbjeve nga ekspozimi valutor dhe kursi i këmbimit

Të Ardhura Fikse

Të ardhura fikse bazuar mbi strategji aktive ose pasive për ofruesit e likuiditetit dhe administratorët e fondeve

Konsulencë në Administrim

Këshillim në administrimin vlerave pasurore bazuar mbi profilin investues dhe tolerancën ndaj rrezikut

KUJDES: Platinium Investment Sh.p.k. ofron shërbime të cilat mund të mos jenë të përshtatshme për të gjithë investitorët. Nëse ju lindin dyshime në lidhje me produktet që ne ofrojmë, ose nëse nuk i kuptoni rreziqet e shërbimeve tona, ju rekomandojmë të merrni një opinion financiar të pavarur. Kompania jonë trajton produkte me levë financiare të cilat paraqesin rrezikshmëri më të lartë se investimet tradicionale, rrjedhimisht ju rekomandojmë të vlerësoni gjëndjen tuaj financiare përpara se të bashkëpunoni me ne. Rezultatet historike nuk përbëjnë garanci për suksesin e investimeve në vijim.