Selia qëndrore

Platinium Investment Sh.p.k.

ABA Business Center, 1901

Rruga Papa Gjon Pali II, Tiranë 1011

www.platiniuminvestment.com

info@platiniuminvestment.com

+355 4 450 1888

Cdo komunikim ose bisedë ndërmjet kompanisë tonë, Platinium Investment Sh.p.k, dhe klientëve ose palëve të interesuara, mund të regjistrohet dhe të ruhet me qëllim përmirësimin e shërbimit të ofruar dhe bazuar mbi dispozitat ligjore në fuqi për institucionet financiare jobanka nën mbikqyrjen e Bankës së Shqipërisë.

Adresa

Platinium Investment Sh.p.k., ABA Business Center 1901, Rruga Papa Gjon Pali II, Tiranë

Telefon fiks

+355 44 501 888

Celular

+355 69 606 6601

Live Chat

Lidhu nëpërmjet kanalit të suportit online, Live Chat

Na shkruani